Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 23 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወእምህየ ሖርኩ ካልአ መካነ መንገለ ዓረብ እስከ አጽናፈ ምድር
Translit. 1we'ImhyeHorkukal'amekanemengele`areb'IskeaSnafemdr::
Translit. 2wäʾəməhəyäḥorəkukaləʾämäkanämänəgäläʿaräbəʾəsəkäʾäṣənafämədərə::
Translation
Definitions                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ወርኢኩ እሳተ ዘይነድድ ወይረውፅ እንዘ ኢያዐርፍ ወኢይነትግ እምሩጸቱ መዓልተ ወሌሊተ አላ ከማሁመ
Translit. 1wer'iku'Isatezeyneddweyrew`S'Inze'iya`erfwe'iynetg'ImruSetume`altewelElite'alakemahume::
Translit. 2wärəʾikuʾəsatäzäyənädədəwäyəräwəṣ́əʾənəzäʾiyaʿärəfəwäʾiyənätəgəʾəməruṣätumäʿalətäwälelitäʾälakämahumä::
Translation
Definitions                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ወተስእልኩ እንዘ እብል ዝንቱ ምንት ውእቱ ዘአልቦ ዕረፍት
Translit. 1wetes'Ilku'Inze'Iblzntumntw'Ituze'albo`Ireft::
Translit. 2wätäsəʾələkuʾənəzäʾəbələzənətumənətəwəʾətuzäʾäləboʿəräfətə::
Translation
Definitions                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
4. Ge'ez ውእተ ጊዜ አውሥአኒ ራጉኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘሀሎ ምስሌየ ወይቤለኒ ዝንቱ ዘርኢከ ሩጸተ ዘመንገለ ዐረብ እሳት ዘይነድድ ውእቱ ኵሉ ብርሃናተ ሰማይ
Translit. 1w'ItegizE'aw`s'aniragu'El`1'Imnemela'IktqdusanzehelomslEyeweybElenizntuzer'ikeruSetezemengele`ereb'Isatzeyneddw'ItukWulubrhanatesemay::
Translit. 2wəʾətägizeʾäwəśəʾäniraguʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzähäloməsəleyäwäyəbelänizənətuzärəʾikäruṣätäzämänəgäläʿäräbəʾəsatəzäyənädədəwəʾətukʷəlubərəhanatäsämayə::
Translation
Definitions                                                                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
23 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET