Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 64 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ወካልአ ገጻተ ርኢኩ በውእቱ መካን ኅቡኣተ
Translit. 1wekal'ageSater'ikubew'Itumekan`hbu'Ate::
Translit. 2wäkaləʾägäṣatärəʾikubäwəʾətumäkanəḫəbuʾatä::
Translation
Definitions                            


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ሰማዕኩ ቃሎ ለመልአክ እንዘ ይብል እሉ እሙንቱ መላእክት እለ ወረዱ እምሰማይ ዲበ ምድር ወዘኅቡእ ከሠቱ ለውሉደ ሰብእ ወአስሐትዎሙ ለውሉደ ሰብእ ከመ ይግበሩ ኀጢአተ
Translit. 1sema`Ikuqalolemel'ak'Inzeybl'Ilu'Imuntumela'IktIleweredu'Imsemaydibemdrweze`hbu'Ike`setulewludeseb'Iwe'asHetwomulewludeseb'Ikemeygberu`heTi'ate::
Translit. 2sämaʿəkuḳalolämäləʾäkəʾənəzäyəbələʾəluʾəmunətumälaʾəkətəʾəläwäräduʾəməsämayədibämədərəwäzäḫəbuʾəkäśätuläwəludäsäbəʾəwäʾäsəḥätəwomuläwəludäsäbəʾəkämäyəgəbäruḫäṭiʾätä::
Translation
Definitions                                                                                                




Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
64 Chapter

Next Chapter




Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET