Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 2 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
1. Ge'ez ጠየቁ ኵሎ ዘውስተ ሰማይ ግብረ እፎ ኢይመይጡ ፍናዊሆሙ ብርሃናት ዘውስተ ሰማይ ከመ ኵሉ ይሠርቅ ወየዐርብ ሥሩዕ ኵሉ በበዘመኑ ወኢይትዐደዉ እምትእዛዞሙ
Translit. 1TeyequkWulozewstesemaygbre'Ifo'iymeyTufnawihomubrhanatzewstesemaykemekWuluy`serqweye`erb`sru`IkWulubebezemenuwe'iyt`edewu'Imt'Izazomu::
Translit. 2ṭäyäḳukʷəlozäwəsətäsämayəgəbəräʾəfoʾiyəmäyəṭufənawihomubərəhanatəzäwəsətäsämayəkämäkʷəluyəśärəḳəwäyäʿärəbəśəruʿəkʷəlubäbäzämänuwäʾiyətəʿädäwuʾəmətəʾəzazomu::
Translation
Definitions                                                                                    


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
2. Ge'ez ርእይዋ ለምድር ወለብዉ በእንተ ምግባር ዘይትገበር ላዕሌሃ እምቀዳሚ እስከ ተፍጻሜቱ ከመ እይትመየጥ ኵሉ ግብሩ ለአምላክ እንዘ ያስተርኢ
Translit. 1r'Iywalemdrwelebwube'Intemgbarzeytgeberla`IlEha'Imqedami'IsketefSamEtukemeiytmeyeTkWulugbrule'amlak'Inzeyaster'i::
Translit. 2rəʾəyəwalämədərəwäläbəwubäʾənətäməgəbarəzäyətəgäbärəlaʿəlehaʾəməḳädamiʾəsəkätäfəṣametukämäʾəyətəmäyäṭəkʷəlugəbəruläʾäməlakəʾənəzäyasətärəʾi::
Translation
Definitions                                                                        


1882:
1912:
1821:
1826:
1901:
3. Ge'ez ርእይዎ ለሐጋይ ወለክረምት ከመ ኵላ ምድር መልአት ማየ ወደመና ወጠል ወዝናም የዐርፍ ላዕሌሃ
Translit. 1r'IywoleHegaywelekremtkemekWulamdrmel'atmayewedemenaweTelweznamye`erfla`IlEha::
Translit. 2rəʾəyəwoläḥägayəwäläkərämətəkämäkʷəlamədərəmäləʾätəmayäwädämänawäṭäləwäzənaməyäʿärəfəlaʿəleha::
Translation
Definitions                                                        
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
2 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET