Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 11 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And in those days I will open the store-rooms of blessings which are in heaven, in order to bring them down upon the earth, upon the deeds and labor of the children of men.
1912: And in those days I will open the store chambers of blessing which are in the heaven, so as to send them down upon the earth over the work and labour of the children of men.
1821: In those days I will open the treasures of blessing which are in heaven, that I may cause them to descend upon earth, and upon all the works and labour of man.
1826: I dessa dagar skall jag öppna välsignelsens skatter, som äro i himmelen, på det jag må låta dem nedstiga på jorden och på alla menniskans verk och arbeten.
1901: Och i de dagarna skall jag upplåta välsignelsens förrådskamrar, som äro i himmelen, för att låta välsignelse komma ned på jorden öfver människobarnens verk och arbete.
1. Ge'ez ወበእማንቱ መዋዕል እፈትሕ መዛግብተ በረከት እለ በሰማይ ከመ አውርዶሙ ዲበ ምድር ዲበ ግብሮሙ ወዲበ ፃማሆሙ ለውሉደ ሰብእ
Translit. 1webe'Imantumewa`Il'IfetHmezagbtebereketIlebesemaykeme'awrdomudibemdrdibegbromuwedibe`Samahomulewludeseb'I::
Translit. 2wäbäʾəmanətumäwaʿələʾəfätəḥəmäzagəbətäbäräkätəʾəläbäsämayəkämäʾäwərədomudibämədərədibägəbəromuwädibäṣ́amahomuläwəludäsäbəʾə::
Translation
Definitions                                                                        


1882: Peace and rectitude will become associates in all the days of the world, and in all the generations of the world."
1912: And truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world and throughout all the generations of men.
1821: Peace and equity shall associate with the sons of men all the days of the world, in every generation of it.
1826: Fred och rättvisa skola förbinda sig med menniskornas söner i alla verldens dagar från slägte till slägte.
1901: Frid och rätt skola förena sig under världens alla dagar och genom jordens alla släkten.
2. Ge'ez ሰላም ወርትዐ ሱቱፋነ ይከውኑ በኵሉ መዋዕለ ዓለም ወበኵሉ ትውልደ ዓለም
Translit. 1selamwert`esutufaneykewnubekWulumewa`Ile`alemwebekWulutwlde`alem::
Translit. 2sälaməwärətəʿäsutufanäyəkäwənubäkʷəlumäwaʿəläʿaläməwäbäkʷəlutəwələdäʿalämə::
Translation
Definitions                                            
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
11 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET