Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
Introduction ~ 20 Chapter ~ Source Texts


Next Chapter


1882: And these are the names of the holy angels who watch:
1912: And these are the names of the holy angels who watch.
1821: These are the names of the angels who watch.
1826: Desse äro namnen på de änglarne, som vaktade:
1901: Och detta är namnen på de heliga vakande änglarna.
1. Ge'ez ወዝንቱ ውእቱ አስማ ቲሆሙ ለእለ ይተግሁ ቅዱሳን መላእክት
Translit. 1wezntuw'Itu'asmatihomule'Ileyteghuqdusanmela'Ikt::
Translit. 2wäzənətuwəʾətuʾäsəmatihomuläʾəläyətägəhuḳədusanəmälaʾəkətə::
Translation
Definitions                                    


1882: Uriel, one of the holy angels, the angel of thunder and of trembling;
1912: Uriel, one of the holy angels, who is over the world and over Tartarus.
1821: Uriel, one of the holy angels, who presides over clamor and terror.
1826: Uriel, en af de helige änglar, som styrer öfver klagan och förskräckelse.
1901: Uriel, åskans och jordbäfningens ängel;
2. Ge'ez ኡርኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን እስመ ዘረዓም ወዘረዓድ
Translit. 1ur'El`1'Imnemela'Iktqdusan'Ismezere`amwezere`ad::
Translit. 2ʾurəʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəʾəsəmäzäräʿaməwäzäräʿadə::
Translation
Definitions                                    


1882: Rufael, one of the holy angels, the angel of the spirits of men;
1912: Raphael, one of the holy angels, who is over the spirits of men.
1821: Raphael, one of the holy angels, who presides over the spirits of men.
1826: Raphael, en af de helige änglar, som styrer öfver menniskornas andar.
1901: Rafael, Människoandarnas ängel;
3. Ge'ez ሩፋኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘመናፍስተ ሰብእ
Translit. 1rufa'El`1'Imnemela'Iktqdusanzemenafsteseb'I::
Translit. 2rufaʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzämänafəsətäsäbəʾə::
Translation
Definitions                                


1882: Raguel, one of the holy angels, who takes vengeance on the earth and the luminaries;
1912: Raguel, one of the holy angels who †takes vengeance on† the world of the luminaries.
1821: Raguel, one of the holy angels, who inflicts punishment on the world and the luminaries.
1826: Raguel, en af de helige änglar, som belägger verlden och de lysande kropparne med straff.
1901: Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen;
4. Ge'ez ራጉኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘይትቤቀሎ ለዓለም ወለብርሃናት
Translit. 1ragu'El`1'Imnemela'IktqdusanzeytbEqelole`alemwelebrhanat::
Translit. 2raguʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzäyətəbeḳäloläʿaläməwäläbərəhanatə::
Translation
Definitions                                    


1882: Michael, one of the holy angels, namely set over the best portion of men, over the people;
1912: Michael, one of the holy angels, to wit, he that is set over the best part of mankind and over chaos.
1821: Michael, one of the holy angels, who, presiding over human virtue, commands the nations.
1826: Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften och befaller folkslagen.
1901: Mikael, som är satt öfver den bästa delen af människorna, nämnligen folket;*
5. Ge'ez ሚካኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን እስመ በዲበ ሠናይቱ ለሰብእ ተአዛዚ ዲበ ሕዝብ
Translit. 1mika'El`1'Imnemela'Iktqdusan'Ismebedibe`senaytuleseb'Ite'azazidibeHzb::
Translit. 2mikaʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəʾəsəmäbädibäśänayətuläsäbəʾətäʾäzazidibäḥəzəbə::
Translation
Definitions                                                    


1882: Saraqâel, one of the holy angels, who is over the spirits of the children of men who induce the spirits to sin;
1912: Saraqael, one of the holy angels, who is set over the spirits, who sin in the spirit.
1821: Sarakiel, one of the holy angels, who presides over the spirits of the children of men that transgress.
1826: Sarakiel, en af de helige änglar, hvilken styrer öfver de menniskorns barns andar, som synda.
1901: Sarakael, som vakar öfver de människobarns andar, som förleda andarna till synd;
6. Ge'ez ሰረቃኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘዲበ መናፍስተ እጓለ እመሕያው ዘመናፍስተ ያኅጥኡ
Translit. 1sereqa'El`1'Imnemela'IktqdusanzedibemenafsteIgWale'ImeHyawzemenafsteya`hT'u::
Translit. 2säräḳaʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzädibämänafəsətäʾəgʷaläʾəmäḥəyawəzämänafəsətäyaḫəṭəʾu::
Translation
Definitions                                                


1882: Gabriel, one of the holy angels, who is over the serpents and over the Paradise and the Cherubim.
1912: Gabriel, one of the holy angels, who is over Paradise and the serpents and the Cherubim.
1821: Gabriel, one of the holy angels, who presides over Ikisat, (31) over paradise, and over the cherubim.
1826: Gabriel, en af de helige änglar, som styrer öfver Ikisat *) öfver Paradiset och öfver Cherubim.
1901: Gabriel, som är satt öfver ormarna och paradiset och keruberna.
7. Ge'ez ገብርኤል እምነ መላእክት ቅዱሳን ዘዲበ አኪስት ወዘዲበ ገነት ወዘኪሩቤል
Translit. 1gebr'El`1'Imnemela'Iktqdusanzedibe'akistwezedibegenetwezekirubEl::
Translit. 2gäbərəʾelə1ʾəmənämälaʾəkətəḳədusanəzädibäʾäkisətəwäzädibägänätəwäzäkirubelə::
Translation
Definitions                                            


1882: -
1912: Remiel, one of the holy angels, whom God set over those who rise.
1821: -
1826: -
1901: -
8. Ge'ez
Translit. 1...
Translit. 2
Translation
Definitions    
Previous Chapter

Book of Enoch Ge'ez Interlinear
20 Chapter

Next Chapter
Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET