Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 105 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Gud och Messias skall förena sig med människorna.

HENOCHS EPISTEL

Gud och Messias skall förena sig med människorna.
   

Och i de dagarna, säger Herren, skola de ropa till jordens söner och aflägga vittnesbörd om dessa böckers sanning. I, som ären deras ledare, visen dem böckerna och belöningarna för hela jorden.
ch i de dagarna, säger Herren, skola de ropa till jordens söner och aflägga vittnesbörd om dessa böckers sanning. I, som ären deras ledare, visen dem böckerna och belöningarna för hela jorden.    

Ty jag och min Son skola förena oss med dem för alltid och för evigt, emedan de under sin lefnad vandrade på rättskaffenhetens vägar. Och frid skall tillfalla eder. Fröjden eder i sanningen, I rättfärdighetens barn!
2. Ty jag och min Son skola förena oss med dem för alltid och för evigt, emedan de under sin lefnad vandrade på rättskaffenhetens vägar. Och frid skall tillfalla eder. Fröjden eder i sanningen, I rättfärdighetens barn!    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
105 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET