Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Henochs drömsyn:
Herren talar till Henoch och ger honom uppdraget att förkunna Väktarnas och deras barns dom. Jättarna skall bli onda andar efter deras död.

VÄKTARNAS BOK

Fortsättning på Henochs drömsyn:
Herren talar till Henoch och ger honom uppdraget att förkunna Väktarnas och deras barns dom. Jättarna skall bli onda andar efter deras död.
   

Och han sade till mig med sitt ord: Hör, frukta icke, Henoch, du rättfärdige man och rättfärdighetens skrifvare, utan träd fram och hör mitt ord!
ch han sade till mig med sitt ord: Hör, frukta icke, Henoch, du rättfärdige man och rättfärdighetens skrifvare, utan träd fram och hör mitt ord!    

Och gack åstad och säg till himmelens väktare, Som hafva sändt dig att bedja för dem: I borden bedja för människorna och icke de för eder.
2. Och gack åstad och säg till himmelens väktare, Som hafva sändt dig att bedja för dem: I borden bedja för människorna och icke de för eder.    

Hvi hafven I lämnat den höga, heliga, eviga himmelen och sovit hos kvinnorna och orenat eder med människornas döttrar och tagit eder hustrur och gjort såsom jordens barn och födt jättesöner?
3. Hvi hafven I lämnat den höga, heliga, eviga himmelen och sovit hos kvinnorna och orenat eder med människornas döttrar och tagit eder hustrur och gjort såsom jordens barn och födt jättesöner?    

Medan I voren andliga och heliga, i åtnjutande af det eviga lifvet, haven I orenat eder med kvinnor och födt barn, haft begärelse till människor och aflat kött och blod, såsom de dödliga och förgängliga pläga göra.
4. Medan I voren andliga och heliga, i åtnjutande af det eviga lifvet, haven I orenat eder med kvinnor och födt barn, haft begärelse till människor och aflat kött och blod, såsom de dödliga och förgängliga pläga göra.    

Fördenskull har jag också gifvit dem hustrur, att de må befrukta dem och att barn må födas genom dem, såsom det sker på jorden.
5. Fördenskull har jag också gifvit dem hustrur, att de må befrukta dem och att barn må födas genom dem, såsom det sker på jorden.    

Men förut voren I andliga, i besittning af det eviga, odödliga lifvet under världens alla släkten.
6. Men förut voren I andliga, i besittning af det eviga, odödliga lifvet under världens alla släkten.    

Därför har jag icke skapat hustrur åt eder, ty de andliga hava sin boning i himmelen.
7. Därför har jag icke skapat hustrur åt eder, ty de andliga hava sin boning i himmelen.    

Och jättarna, som äro födda af kött och blod, skola på jorden kallas onda andar, och där skall deras hemvist vara.
8. Och jättarna, som äro födda af kött och blod, skola på jorden kallas onda andar, och där skall deras hemvist vara.    

Onda väsenden framkomma ur deras länder. Emedan de äro ofvanefter och deras begynnelse och ursprung var ifrån de heliga väktarna, skola de vara onda andar på jorden, och onda andar skola de kallas.
9. Onda väsenden framkomma ur deras länder. Emedan de äro ofvanefter och deras begynnelse och ursprung var ifrån de heliga väktarna, skola de vara onda andar på jorden, och onda andar skola de kallas.    

Och himmelens andar hafva sin boning i himmelen, men jordens andar, som föddes på jorden, hafva sin boning på jorden.
10. Och himmelens andar hafva sin boning i himmelen, men jordens andar, som föddes på jorden, hafva sin boning på jorden.    

Och jättarnas andar, som hafva sitt tillhåll i molnen, skola vålla fördärf och störta ned och föröfva våldsdåd och anställa förödelse och anstifta olyckor på jorden. Och de skola vara osynliga och hvarken behöva äta eller dricka. Och dessa väsenden skola uppresa sig mot människobarnen och mot kvinnorna, emedan de härstamma från dem.
11. Och jättarnas andar, som hafva sitt tillhåll i molnen, skola vålla fördärf och störta ned och föröfva våldsdåd och anställa förödelse och anstifta olyckor på jorden. Och de skola vara osynliga och hvarken behöva äta eller dricka. Och dessa väsenden skola uppresa sig mot människobarnen och mot kvinnorna, emedan de härstamma från dem.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET