Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 31 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
De välluktande träden.
   

Då såg jag ett annat berg, bevuxet med träd, hvarifrån vatten flöt likasom Niketro. Dess namn var Sazira och Kalboneba,
å såg jag ett annat berg, bevuxet med träd, hvarifrån vatten flöt likasom Niketro. Dess namn var Sazira och Kalboneba,    

och uppå detta berg blef jag varse ett annat berg, hvarpå voro träden Alva. Dessa träd voro fulla likasom mandelträd och starka,
2. och uppå detta berg blef jag varse ett annat berg, hvarpå voro träden Alva. Dessa träd voro fulla likasom mandelträd och starka,    

och då de frambragte frukt, öfverträffade densamma all vällukt.
3. och då de frambragte frukt, öfverträffade densamma all vällukt.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
31 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET