Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 61 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Änglar samlar information. Den Utvalde skall döma och väga de heligas verk. Alla i himlarna skall lovprisa den Utvalde och Gud.

SYNERNAS BOK

Ett fragment ur Noahs bok:
Änglar samlar information. Den Utvalde skall döma och väga de heligas verk. Alla i himlarna skall lovprisa den Utvalde och Gud.
   

Och i de dagarna såg jag huru långa snören gåfvos åt de änglarna, och de togo vingar och flögo till norden.
ch i de dagarna såg jag huru långa snören gåfvos åt de änglarna, och de togo vingar och flögo till norden.    

Och jag frågade ängeln och sade: Hvi fingo de långa snören och foro bort? Och han sade till mig: De foro bort för att mäta.
2. Och jag frågade ängeln och sade: Hvi fingo de långa snören och foro bort? Och han sade till mig: De foro bort för att mäta.    

Och ängeln, som gick med mig, sade: De medföra de rättfärdigas mått och snören, att dessa för alltid och evigt må stödja sig vid andarnas Herres namn.
3. Och ängeln, som gick med mig, sade: De medföra de rättfärdigas mått och snören, att dessa för alltid och evigt må stödja sig vid andarnas Herres namn.    

De utvalda skola begynna bo hos de utvalda, och dessa mått skola beskäras tron och stadfästa rättvisans ord.
4. De utvalda skola begynna bo hos de utvalda, och dessa mått skola beskäras tron och stadfästa rättvisans ord.    

Och dessa mått skola uppenbara allt det i jordens innandöme förborgade och dem som hafva omkommit i öknen och dem som blifvit uppätna af fiskarna i hafvet och djuren på marken, att de må vända åter och förlita sig på den Utvaldes dag, ty ingen skall förgås inför andarnas Herre, och ingen skall kunna förgås.
5. Och dessa mått skola uppenbara allt det i jordens innandöme förborgade och dem som hafva omkommit i öknen och dem som blifvit uppätna af fiskarna i hafvet och djuren på marken, att de må vända åter och förlita sig på den Utvaldes dag, ty ingen skall förgås inför andarnas Herre, och ingen skall kunna förgås.    

Och alla som äro ofvan i himmelen erhöllo befallning; och samma kraft och samma röst och samma sken, likt eld, gåfvos åt dem alla.
6. Och alla som äro ofvan i himmelen erhöllo befallning; och samma kraft och samma röst och samma sken, likt eld, gåfvos åt dem alla.    

Och i vishet prisade de först den Utvalde och upphöjde och lofvade honom och tedde sig visa i sitt tal och i det eviga lifvets ande, som blifvit dem gifven.
7. Och i vishet prisade de först den Utvalde och upphöjde och lofvade honom och tedde sig visa i sitt tal och i det eviga lifvets ande, som blifvit dem gifven.    

Och andarnas Herre satte den Utvalde på sin härlighets tron, och han skall döma alla de heligas i himmelen verk och väga deras gärningar med våg.
8. Och andarnas Herre satte den Utvalde på sin härlighets tron, och han skall döma alla de heligas i himmelen verk och väga deras gärningar med våg.    

Och när han upplyfter sitt anlete för att i andarnas Herres namn och efter den högste Gudens dom döma deras fördolda vägar och deras stigar, så skola de alla samfäldt tala och lofva och prisa och upphöja och berömma andarnas Herres namn.
9. Och när han upplyfter sitt anlete för att i andarnas Herres namn och efter den högste Gudens dom döma deras fördolda vägar och deras stigar, så skola de alla samfäldt tala och lofva och prisa och upphöja och berömma andarnas Herres namn.    

Och alla himlarnas här och alla heliga därofvan och Guds härskara, kerubim, serafim och ofanim, och alla maktens och väldigheternas änglar och den Utvalde och de andra makterna, på fästet och ofvan vattnet,
10. Och alla himlarnas här och alla heliga därofvan och Guds härskara, kerubim, serafim och ofanim, och alla maktens och väldigheternas änglar och den Utvalde och de andra makterna, på fästet och ofvan vattnet,  2 Tess. 1:7
. 1 Mos. 1:2

skola på den dagen samstämmigt begynna prisa och lofva och berömma och upphöja Gud i trons och vishetens och tålamodets och barmhärtighetens och rättvisans och fridens och godhetens anda och skola alla säga med en röst: Pris vare honom, och lofvadt vare andarnas Herres namn från evighet till evighet!
11. skola på den dagen samstämmigt begynna prisa och lofva och berömma och upphöja Gud i trons och vishetens och tålamodets och barmhärtighetens och rättvisans och fridens och godhetens anda och skola alla säga med en röst: Pris vare honom, och lofvadt vare andarnas Herres namn från evighet till evighet!    

Alla som icke sofva, ofvan i himmelen, skola prisa honom, och alla hans heliga, som äro i himmelen, och alla utvalda, som bo i lifvets lustgård, hvarje ljusets ande, som mäktar prisa och lofva och upphöja och helga ditt heliga namn, och allt kött, som skall öfversvinneligt prisa och lofva ditt namn i evighet.
12. Alla som icke sofva, ofvan i himmelen, skola prisa honom, och alla hans heliga, som äro i himmelen, och alla utvalda, som bo i lifvets lustgård, hvarje ljusets ande, som mäktar prisa och lofva och upphöja och helga ditt heliga namn, och allt kött, som skall öfversvinneligt prisa och lofva ditt namn i evighet.    

Ty stor är andarnas Herres barmhärtighet, och han är långmodig, och alla sina verk och hela sin makt, allt hvad han har skapat har han uppenbarat för de rättfärdiga och utvalda, i andarnas Herres namn.
13. Ty stor är andarnas Herres barmhärtighet, och han är långmodig, och alla sina verk och hela sin makt, allt hvad han har skapat har han uppenbarat för de rättfärdiga och utvalda, i andarnas Herres namn.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
61 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET