Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 80 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterBOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

80:2-8. Förändringar i naturen och bland himlakropparna genom människornas synd.

BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP

80:2-8. Förändringar i naturen och bland himlakropparna genom människornas synd.
   

I dessa dagar svarade Uriel och sade till mig: se, jag har visat dig allting, o Enoch. Och allting har jag uppenbarat för dig. Du ser solen, månan och dem, som styra stjernorna på himmelen, hvilka förorsaka alla deras verkningar, årstider och deras ankomst, för att återgå.
dessa dagar svarade Uriel och sade till mig: se, jag har visat dig allting, o Enoch. Och allting har jag uppenbarat för dig. Du ser solen, månan och dem, som styra stjernorna på himmelen, hvilka förorsaka alla deras verkningar, årstider och deras ankomst, för att återgå.    

På syndarnes dagar skola åren blifva förkortade. Deras utsäde skall blifva senfärdigt i deras fruktbara jord; och allting som göres på jorden, skall blifva förvirradt och ej synas på sin rätta tid. Regnet skall blifva förhållet, och himmelen skall stå stilla.
2. På syndarnes dagar skola åren blifva förkortade. Deras utsäde skall blifva senfärdigt i deras fruktbara jord; och allting som göres på jorden, skall blifva förvirradt och ej synas på sin rätta tid. Regnet skall blifva förhållet, och himmelen skall stå stilla.    

På dessa dagar skola jordens frukter blifva sena och icke blomstra på deras rätta årstid; och trädens frukter skola på deras årstid saknas.
3. På dessa dagar skola jordens frukter blifva sena och icke blomstra på deras rätta årstid; och trädens frukter skola på deras årstid saknas.    

Månan skall förändra sina lagar och icke blifva synlig på sin bestämda tid.
4. Månan skall förändra sina lagar och icke blifva synlig på sin bestämda tid.    

Men på dessa dagar skall himmelen blifva synlig; och ofruktbarhet skall sätta sig på bräddarna af de stora vagnarna i vester. Himmelen skall skina mer, än om den vore upplyst på ljusets befallning,
5. Men på dessa dagar skall himmelen blifva synlig; och ofruktbarhet skall sätta sig på bräddarna af de stora vagnarna i vester. Himmelen skall skina mer, än om den vore upplyst på ljusets befallning,    

medan många anförare bland de förnämsta stjernorna skola irra omkring, förvirrande sina vägar och verk. Dessa skola ej blifva synliga på den tid, som är bestämd för dem,
6. medan många anförare bland de förnämsta stjernorna skola irra omkring, förvirrande sina vägar och verk. Dessa skola ej blifva synliga på den tid, som är bestämd för dem,    

och alla klasser af stjernor skola blifva innestängda för syndare. Deras tankar, som bo på jorden, skola synda inom dem; och de skola förvirras på alla sina vägar. De skola synda och tro sig sjelfva vara gudar,
7. och alla klasser af stjernor skola blifva innestängda för syndare. Deras tankar, som bo på jorden, skola synda inom dem; och de skola förvirras på alla sina vägar. De skola synda och tro sig sjelfva vara gudar,    

under det ondskan fördubblas ibland dem. Och straffet skall komma öfver dem, så att de alla skola förstöras.
8. under det ondskan fördubblas ibland dem. Och straffet skall komma öfver dem, så att de alla skola förstöras.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
80 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET