Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. Sinners shall cry out, beholding them, while they exist in splendour and proceed forwards to the days and periods prescribed to them.

And the sinners will cry, and see them as they shine; and they will go there where days and times are written for them.

And the sinners shall cry aloud and see them resplendent, and they indeed will go where days and seasons are prescribed for them.'

Syndare skola jämra sig, då de få se dem vistas i prakt och framlefva ända till de dagar och tider, som äro dem förelagda.

Och syndarna skola ropa och se deras ljus. Och äfven syndarna skola gå till sin ort, hvarest dagar och tider äro dem fastställda.Previous Chapter

Parallel Translations
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET