Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. Immediately after this shall he, (14) together with them, burn and perish; they shall be bound until the consummation of many generations.

(14) He. I.e., Samyaza.

And then he will burn, and be destroyed; they will be burned together from now on to the end of all generations.

And whosoever shall be condemned and destroyed will from thenceforth be bound together with them to the end of all generations.

Genast efter detta skall han tillika med dem brinna och förgås. De skola vara inneslutna, tilldess många slägter förgåtts.

Och genast skall afgrunden brinna och sedan förstöras jämte dem. Tillsammans skola de vara bundna till alla släktens ände.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET