Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 10 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. Immediately after this shall he, (14) together with them, burn and perish; they shall be bound until the consummation of many generations.

(14) He. I.e., Samyaza.

And then he will burn, and be destroyed; they will be burned together from now on to the end of all generations.

And whosoever shall be condemned and destroyed will from thenceforth be bound together with them to the end of all generations.

Genast efter detta skall han tillika med dem brinna och förgås. De skola vara inneslutna, tilldess många slägter förgåtts.

Och genast skall afgrunden brinna och sedan förstöras jämte dem. Tillsammans skola de vara bundna till alla släktens ände.Förra Kapitlet

Parallel Translations
10 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET