Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 10 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. Destroy all the souls addicted to dalliance, (15) and the offspring of the Watchers, for they have tyrannized over mankind.

(15) Dalliance. Or, "lust" (Knibb, p. 90; cp. Charles, p. 76).

And destroy all souls of lust and the children of the watchers, because they have oppressed mankind.

And destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because they have wronged mankind.

Förstör alla själar, som äro begifna på otukt, och all väktarnes afföda; de hafva grymt regerat öfver menniskoslägtet.

Och förgör alla vällustiga själar och väktarnas barn, emedan de misshandlat människorna.Förra Kapitlet

Parallel Translations
10 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET