Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
19. Every tree of delight shall be planted in it. In it shall vines be planted; and the vine which shall be planted in it shall yield fruit to satiety; every seed, which shall be sown in it, shall produce for one measure a thousand; and one measure of olives shall produce ten presses of oil.

And all the trees of desire will be planted on it, and vines will be planted on it; the vine planted on it will bear fruit in abundance. And of all the seed sown on it one measure will bear ten thousand, and one measure of olives will make ten presses of oil.

And all desirable trees shall be planted on it, and they shall plant vines on it: and the vine which they plant thereon shall yield wine in abundance, and as for all the seed which is sown thereon each measure (of it) shall bear a thousand, and each measure of olives shall yield ten presses of oil.

hvarje glädjens träd skall planteras derpå. På den skall vinträdet planteras; och det vinträd, som derpå planteras, skall bära frukter till öfverflöd; hvarje frö som sås derpå skall för ett mått frambringa ett tusende, och ett mått oliver skall frambringa tio prässar olja.

Allehanda ljufliga träd och vinstockar skall man plantera på henne. Och vinstocken skall bära frukt i ymnighet, och af all säd, som utsås, skall ett mått bära tiotusen, och ett mått oliver skall giva tio pressar olja.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET