Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
22. The earth shall be cleansed from all corruption, from every crime, from all punishment, and from all suffering; neither will I again send a deluge upon it from generation to generation for ever.

And the earth will be cleansed of all corruption and all sin and all punishment and all torment, and I will never again send a flood upon it, from generation to generation, to eternity."

And the earth shall be cleansed from all defilement, and from all sin, and from all punishment, and from all torment, and I will never again send (them) upon it from generation to generation and for ever.

Jorden skall blifva renad från allt förderf, från hvarje brott, från allt straff och från allt lidande; och ej mer skall jag skicka en syndaflod på den från slägte till slägte i evighet.

Och jorden skall vara ren från allt fördärf och all synd och allt straff och alla kval. Och jag skall aldrig mer sända en vattuflod öfver henne, från släkte till släkte evinnerligen.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET