Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Throw upon him hurled and pointed stones, covering him with darkness; There shall he remain for ever; cover his face, that he may not see the light.

And lay upon him rough and pointed rocks, and cover him with darkness that he may remain there forever, and cover his face that he may not see the light!

And place upon him rough and jagged rocks, and cover him with darkness, and let him abide there for ever, and cover his face that he may not see light.

Kasta på honom rullande skarpa stenar, och betäck honom med mörker. Der skall han förblifva i evighet; betäck hans ansigte, att han ej må få se ljuset.

Och lägg på honom ohuggna och kantiga stenar och betäck honom med mörker, att han må stanna där för alltid, och öfverhölj hans ansikte, så att han icke skådar ljuset.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET