Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 10 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. Restore the earth, which the angels have corrupted; and announce life to it, that I may revive it. All the sons of men shall not perish in consequence of every secret, by which the Watchers have destroyed, and which they have taught, their offspring.

And heal the earth which the angels have defiled, and announce the healing of the earth that I will heal it, and that not all the sons of men shall be destroyed through the mystery of all the things which the watchers have spoken and have taught their sons.

And heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons.

Upplifva jorden, som änglarne hafva förderfvat, och förkunna lif åt den, att jag skall åter upplifva den. Icke skola alla menniskornas söner förgås genom de dolda konster, som väktarne nyttjat till att förstöra och hvari de hafva undervisat sin afföda.

Och gör jorden helbrägda, hvilken änglarna hafva fördärfvat, och förkunna henne, att jag skall hela henne och att icke alla människobarnen skola förgås genom de hemligheter, som väktarna yppat för sina söner och lärt dem.Previous Chapter

Parallel Translations
10 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET