Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 101 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Do you not see the commanders of ships, how their vessels are tossed about by the waves, torn to pieces by the winds, and exposed to the greatest peril?

And do ye not see the kings of the ships, how their ships are chased about by waves, and tremble before the winds, and are troubled?

And see ye not the sailors of the ships, how their ships are tossed to and fro by the waves, and are shaken by the winds, and are in sore trouble?

Sen J icke befälhavarna på skepp, huru deras fartyg kastas omkring af vågorna, slitas i stycken af vindarna och blottställas för de största faror?

Och sen I icke skeppens konungar, huru deras farkoster drifvas omkring af vågorna och kastas hit och dit af vindarna och råka i nöd och de fördenskull gripas af räddhåga,Förra Kapitlet

Parallel Translations
101 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET