Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 101 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Is not the whole sea, all its waters, and all its commotion, the work of him, the Most High; of him who has sealed up all its exertions, and girded it on every side with sand?

Is not all the sea and all its waters and all its movements a work of the Most High, and has he not sealed all its doings, and bound it all in the sand?

Are not the entire sea and all its waters, and all its movements, the work of the Most High, and has He not set limits to its doings, and confined it throughout by the sand?

Är icke hela hafvet, allt dess vatten och all dess rörelse ett verk af Honom, den aldrahögste, af Honom, som har satt en gräns för (förseglat) alla dess utbrott och omgifvit det på alla sidor med sand?

Är icke hela hafvet och allt dess vatten och dess rörelse ett verk af den Högste, och har icke han förseglat hela dess verksamhet och inneslutit det i sanden?



Förra Kapitlet

Parallel Translations
101 Kapitlet

Nästa Kapitel






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar






Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET