Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
12. Those have exercised dominion over us who detest and who goad us; and to those who hate us have we humbled our neck; but they have shown no compassion towards us.

Those who hated and those who beat us became our rulers; and we bent our neck to our haters, and they did not pity us.

They have had dominion over us that hated us †and smote us; And to those that hated us† we have bowed our necks But they pitied us not.

Dessa hafva utöfvat herraväldet öfver oss, hvilka afsky och pådrifva oss; och för dem, som hata oss, hafva vi böjt våra nackar; men de hafva icke visat något medlidande med oss.

De som hatade och de som slogo oss blefvo våra herrar, och vi måste böja våra nackar under våra hatare, och de förbarmade sig icke öfver oss.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET