Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. I have seen that all goodness, joy, and glory has been prepared for you, and been written down for the spirits of them who die eminently righteous and good. To you it shall be given in return for your troubles; and your portion of happiness shall far exceed the portion of the living.

that all goodness and joy and honor are prepared for them, and are written down for the spirits of those who have died in justice, and that much good is given to you as a reward for your labor, and that your portion is better than the portion of the living.

That all goodness and joy and glory are prepared for them, And written down for the spirits of those who have died in righteousness, And that manifold good shall be given to you in recompense for your labours, And that your lot is abundantly beyond the lot of the living.

Jag har sett, att all godhet, glädje och ära har blifvit tillredd för eder och uppskrifven för deras andar, som dö utmärkt rättfärdiga och goda. Åt eder skall detta gifvas i ersättning för edert bekymmer, och eder lott skall vida öfverträffa de lefvandes lott.

att allt godt och all fröjd och ära finnas i förvar åt dem och uppskrifna för deras andar, som dött i rättfärdighet, och att edra mödor skola gäldas med mycket godt och att eder lott är bättre än de lefvandes.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET