Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. Into darkness, into the snare, and into the flame, which shall burn to the great judgment, shall their spirits enter; and the great judgment shall take effect for ever and for ever. Woe to you; for to you there shall be no peace.

And in darkness and in toils and in a burning flame their spirits will burn at the great judgment; and a great judgment will be for all generations to eternity. Woe to you, for ye will have no peace!

And into darkness and chains and a burning flame where there is grievous judgement shall your spirits enter; And the great judgement shall be for all the generations of the world. Woe to you, for ye shall have no peace.

I mörker, i snaran och i lågan, som skall brinna till den stora domen, skola deras själar inkomma, och den stora domen skall verkställas för evigt. Ve eder, ty för eder skall ingen fred vara.

Och i mörkret och snaran och i den brinnande lågan skall deras ande ingå vid den stora domen, och den skall gälla för alla släkten i evighet. Ve eder, ty I hafven ingen frid.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET