Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. I swear to you, righteous, that in heaven the angels record your goodness before the glory of the Mighty One.

I swear to you, just ones, that in heaven the angels will have a remembrance concerning you for good before the glory of the Great One. Your names will be written before the glory of the Great One.

I swear unto you, that in heaven the angels remember you for good before the glory of the Great One: and your names are written before the glory of the Great One.

Jag svär eder, J rättfärdige, att himmelens änglar vittna om eder fromhet inför den mäktige Endes herrlighet.

Jag svär eder, I rättfärdiga, att änglarna i himmelen ihågkomma eder till edert bästa inför den Stores härlighet och att edra namn äro uppskrifna inför honom.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET