Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Conduct yourselves as you may, still you shall not be concealed in the day of the great judgment. You shall not be found like sinners; and eternal condemnation shall be far from you, so long as the world exists.

Since such will be yours, ye will not hide on the day of the great judgment, and ye will not be found as sinners, and the everlasting judgment will be far from you for all the generations of the world.

What shall ye be obliged to do? Ye shall not have to hide on the day of the great judgement and ye shall not be found as sinners, and the eternal judgement shall be far from you for all the generations of the world.

Förhållen eder såsom J bören, och J skolen icke blifva dolde på den stora domens dag. J skolen icke blifva funne like syndare, och evig fördömelse skall blifva långt ifrån eder, så länge verlden är till.

Då sådan fröjd förestår eder, skolen I icke nödgas dölja eder på den stora domens dag och icke befinnas vara syndare, och den eviga fördömelsen skall vara fjärran ifrån eder under världens alla släkten.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET