Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. You, sinners, say, All our transgressions shall not be taken account of, and be recorded. But all your transgressions shall be recorded daily.

Ye sinners, although ye say: "Ye cannot search it out, and all our sins are not written down; still they will continually write down your sins every day.

And, although ye sinners say: "All our sins shall not be searched out and be written down," nevertheless they shall write down all your sins every day.

J syndare, sägen: alla våra öfverträdelser skola ej blifva räknade och upptecknade. Men alla edra öfverträdelser skola dageligen upptecknas.

I syndare, ehuru I sägen: - I kunnen icke utforska våra synder, och icke varda de alla uppskrifna - så skola änglarna likväl hvarje dag uppteckna dem.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET