Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. Then I, Enoch, answered and said, The Lord will effect a new thing upon the earth. This have I explained, and seen in a vision. I have shown you that in the generations of Jared my father, those who were from heaven disregarded the word of the Lord.

And I, Enoch, answered, and said to him: "The Lord will make new things on the earth, and this I know, and have seen in a vision, and I announce it to thee that in the generations of my father Jared some from the heights of heaven departed from the word of the Lord.

And I, Enoch, answered and said unto him: 'The Lord will do a new thing on the earth, and this I have already seen in a vision, and make known to thee that in the generation of my father Jared some of the angels of heaven transgressed the word of the Lord.

Då svarade jag Enoch och sade: Herren skall verkställa ett nytt verk på jorden. Detta har jag förklarat och sett i en syn. Jag har visat dig, att under Jareds min faders tid de som voro från himmelen föraktade Herrens ord.

Och jag, Henoch, svarade och sade till honom: Nya ting skall Herren skapa på jorden, och det vet jag och har sett det i en syn och kungjort dig, att i min faders, Jereds, tidsålder några från himmelens höjd öfverträdde Herrens bud.Previous Chapter

Parallel Translations
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET