Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
15. And his posterity shall beget on the earth giants, not spiritual, but carnal. Upon the earth shall a great punishment be inflicted, and it shall be washed from all corruption.

And great destruction will be over all the earth, and there will be the water of a deluge, and a great destruction will be for one year.

Yea, there shall come a great destruction over the whole earth, and there shall be a deluge and a great destruction for one year.

Och hans afkomma skall afla på jorden jättar, icke andeliga utan kötsliga. På jorden skall ett stort straff verkställas, och den skall blifva renad från allt förderf.

Och hela jorden skall drabbas af undergång och en vattuflod komma, och det skall under ett år bliva stor förödelse.Previous Chapter

Parallel Translations
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET