Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 106 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
18. Now therefore inform your son Lamech, that he who is born is his child in truth; and he shall call his name Noah, for he shall be to you a survivor. He and his children shall be saved from the corruption which shall take place in the world; from all the sin and from all the iniquity which shall be consummated on earth in his days.

And now announce to thy son Lamech that he who was born to him is in truth his son, and call his name Noah, for he will be a remnant of you; and he and his children will be saved from the destruction which will come over the earth on account of all the sins and all the injustice which will be completed in his days over the earth.

And now make known to thy son Lamech that he who has been born is in truth his son, and call his name Noah; for he shall be left to you, and he and his sons shall be saved from the destruction, which shall come upon the earth on account of all the sin and all the unrighteousness, which shall be consummated on the earth in his days.

Underrätta derföre din son Lamech, att den, som är född, är i sanning hans barn, och han skall kalla hans namn Noah, ty han skall öfverlefva eder. Han och hans barn skola blifva räddade från det förderf, som skall äga rum i verlden, från all synd och från all orättfärdighet, som skall begås på jorden i hans dagar.

Och nu, kungör din son Lamek, att den son, som föddes, verkligen är hans, och kalla honom Noah, ty han skall blifva kvar åt eder, och han och hans söner skola räddas från förgöringen, som skall komma öfver jorden för all den synd och orättvisa, som i hans dagar skola taga en ände.Previous Chapter

Parallel Translations
106 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET