Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Lamech his father became afraid of him; and flying away came to his own father Mathusala,

And his father Lamech was afraid of him, and fled, and came to his father Methuselah.

And his father Lamech was afraid of him and fled, and came to his father Methuselah.

Då blef Lamech hans fader förfärad för honom, flydde bort och kom till sin fader Mathusala, och sade:

Och hans fader Lamek, blef rädd för honom och flydde och kom till sin fader, Metusalah,Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET