Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 12 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Enoch, scribe of righteousness, go tell the Watchers of heaven, who have deserted the lofty sky, and their holy everlasting station, who have been polluted with women. And have done as the sons of men do, by taking to themselves wives, and who have been greatly corrupted on the earth;

Enoch, thou scribe of justice, go, announce to the watchers of heaven, who have left the high heaven and the holy, eternal place, and have contaminated themselves with women, and have done as the children of men do, and have taken to themselves wives, and are contaminated in great contamination upon the earth.

'Enoch, thou scribe of righteousness, go, †declare† to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves wives: "Ye have wrought great destruction on the earth:

Enoch, rättfärdighetens skrifvare! gå och säg himmelens väktare, hvilka hafva öfvergivit den höga skyn och deras heliga evigt varande hemvist, hvilka hafva blifvit besmittade med qvinnor. Och hafva gjort såsom menniskornas söner göra, derigenom att de taga sig hustrur, och hvilka hafva blifvit högeligen förderfvade på jorden.

Henoch, du rättfärdighetens skrifvare, gå och delgif väktarna - som lämnat den höga himmelen, och den heliga, eviga orten och fördärfvat sig med kvinnor och gjort så, som människobarnen göra, och tagit sig hustrur och nedsjunkit i stort fördärf -Previous Chapter

Parallel Translations
12 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET