Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 12 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. they shall behold the slaughter of their beloved; shall lament for the destruction of their sons; and shall petition for ever; but shall not obtain mercy and peace.

They will see the murder of their beloved ones, and they will lament over the destruction of their children, and will petition to eternity, but mercy and peace will not be unto them."

The murder of †their† beloved ones shall †they† see, and over the destruction of †their† children shall †they† lament, and shall make supplication unto eternity, but mercy and peace shall ye not attain. "'

de skola jämra sig öfver sina söners undergång, och de skola i evighet söka, men aldrig erhålla nåd och fred.

Sina käras förgöring skola de åse, och öfver sina barns undergång skola de jämra sig, och de skola bedja i evighet, men icke finna barmhärtighet och frid.Previous Chapter

Parallel Translations
12 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET