Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 16 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. And now to the Watchers, who have sent you to pray for them, who in the beginning were in heaven,

And now to the watchers who have sent thee that thou shouldst petition for them who were formerly in heaven say:

And now as to the Watchers who have sent thee to intercede for them, who had been aforetime in heaven, (say to them):

Och säg nu de väktare, som hafva sändt dig att bedja för sig, hvilka i begynnelsen voro i himmelen:

Och säg nu till väktarna, som sändt dig att bedja för dem, hvilka förut varit i himmelen, säg dem nu:Previous Chapter

Parallel Translations
16 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET