Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 20 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Michael, one of the holy angels, who, presiding over human virtue, commands the nations.

Michael, one of the holy angels, namely set over the best portion of men, over the people;

Michael, one of the holy angels, to wit, he that is set over the best part of mankind and over chaos.

Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften och befaller folkslagen.

Mikael, som är satt öfver den bästa delen af människorna, nämnligen folket;*Förra Kapitlet

Parallel Translations
20 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET