Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 22 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. He answered, Three separations have been made between the spirits of the dead, and thus have the spirits of the righteous been separated. Namely, by a chasm, by water, and by light above it.

Luke 16:26

And he answered and said to me: "These three apartments are made in order to separate the souls of the dead. And thus are the souls of the just separated: there is a spring of water, above it, light.

Luke 16:26

And he answered me and said unto me: 'These three have been made that the spirits of the dead might be separated. And such a division has been made for the spirits of the righteous, in which there as the bright spring of water.

Gg And he answered me saying: 'These three have been made that the spirits of the dead might be separated. And this division has been made for the spirits of the righteous, in which there is the bright spring of water. Luke 16:26

Han svarade: tre skillnader hafva blifvit gjorde imellan de dödas andar, och sålunda hafva de rättfärdigas andar blifvit åtskilda. Nemligen genom ett svalg, genom vatten och genom ljus der ofvan.

Luk. 16:26

Och han svarade mig: Dessa trenne afdelningar äro gjorda för att åtskilja de dödas andar. Och så äro de öfriga rättfärdigas själar afsöndrade, och de hafva en vattukälla, och ofvan den är ljus.

Luk. 16:26Previous Chapter

Parallel Translations
22 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET