Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 27 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Then Uriel, one of the holy angels who were with me, replied, This valley is the accursed of the accursed for ever. Here shall be collected all who utter with their mouths unbecoming language against God, and speak harsh things of His glory. Here shall they be collected. Here shall be their territory.

Jude 1:15

Then answered Uriel, one of the holy angels, who was with me, and said to me: "This cursed valley is for those who will be cursed to eternity, and here will be assembled all those who have spoken with their mouths unseemly words against God, and speak insolently of his glory, here they will be assembled, and here will be their judgment.

Jude 1:15

Then Uriel, one of the holy angels who was with me, answered and said: 'This accursed valley is for those who are accursed for ever: Here shall all the accursed be gathered together who utter with their lips against the Lord unseemly words and of His glory speak hard things. Here shall they be gathered together, and here shall be their place of judgement.

Gg Here shall they be gathered together, and here shall be the place of their habitation. Jude 1:15

Då svarade Uriel, en af de Helige änglar, som voro med mig. Denna är de evigt fördömdas förbannade dal. Här skola samlas alla, som med sina munnar yttra oanständigt tal emot Gud och tala bittert om Hans ära. Här skola de samlas, här skall deras vistelseort blifva.

Jud. 1:15

Då svarade mig Uriel och sade: Den fördömda dalen är bestämd för dem som varda för evigt fördömda. Här måste alla de samlas, hvilka föra otillbörligt tal mot Gud och tala oförsynt om hans härlighet. Här samlar man dem, och här är deras straffort.

Jud. 1:15Previous Chapter

Parallel Translations
27 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET