Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 27 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. And at the period of judgment shall they bless Him for his mercy, as He has distributed it to them.

And in the days of their judgment they will bless him for his mercy, according to which he has assigned to them their lot."

In the days of judgement over the former, they shall bless Him for the mercy in accordance with which He has assigned them (their lot).'

Och i domens stund skola de välsigna Honom för Hans nåd, emedan han har utdelat den till dem.

Och när de dagar komma, då domen fälles öfver dem, skola de prisa honom för den barmhärtighet, hvarmed han skänkt dem deras arfvedel.Previous Chapter

Parallel Translations
27 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET