Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 3 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterINLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.

INLEDNING:

Fortsättning på Enochs liknelse.
   

De undersöka och betrakta hvarje träd, huru det synes vissna, och hvarje löf falla utaf, utom fjorton träd, hvilka icke fälla sina löf, hvilka i två eller tre vintrar bibehålla det gamla löfvet, tills det nya blifver synligt.
e undersöka och betrakta hvarje träd, huru det synes vissna, och hvarje löf falla utaf, utom fjorton träd, hvilka icke fälla sina löf, hvilka i två eller tre vintrar bibehålla det gamla löfvet, tills det nya blifver synligt.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
3 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET