Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 30 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. And over it, above them, was the elevation of the eastern mountain at no great distance. I likewise saw another place with valleys of water which never wasted,

1. And above, over these, over the eastern mountain, not far off, I saw another place, valleys with water that does not dry up.

1. And beyond these, I went afar to the east, and I saw another place, a valley (full) of water.

1. Och öfver detsamma bortom dem höjde sig det östra berget på icke stort afstånd. Jag såg likaledes ett annat ställe med dalar af vatten, hvilka aldrig uttorkade.

1. Och öfver detsamma bortom dem höjde sig det östra berget på icke stort afstånd. Jag såg likaledes ett annat ställe med dalar af vatten, hvilka aldrig uttorkade.

2. Where I perceived a goodly tree, which in smell resembled Zasakinon. (33)

(33) Zasakinon. The mastic tree (Knibb, p. 118).

2. And I saw a beautiful tree, and its fragrance was like that of a mastic.

2. And therein there was a tree, the colour (?) of fragrant trees such as the mastic.

2. Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.

2. Hvarest jag märkte ett praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon.

3. And towards the sides of these valleys I perceived cinnamon of a sweet odour. Over them I advanced towards the east.

3. And along the edges of these valleys, I saw fragrant cinnamon. And I advanced over these towards the east.

3. And on the sides of those valleys I saw fragrant cinnamon. And beyond these I proceeded to the east.

3. Och emot sidorna af dessa dalar blef jag varse kanel-trädet med en söt lukt. Vidare gick jag österut.

3. Och emot sidorna af dessa dalar blef jag varse kanel-trädet med en söt lukt. Vidare gick jag österut.Förra Kapitlet

Parallel Translations
30 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET