Förra Kapitlet
PROPHETEN ENOCH, 1826
Innehåll ~ Förord ~ 34 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Enochs resa till norden.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Enochs resa till norden.
   

Derifrån gick jag norr ut till yttersta gränserna af jorden. Och der såg jag ett stort och herrligt under vid yttersta gränserna af hela jorden.
erifrån gick jag norr ut till yttersta gränserna af jorden. Och der såg jag ett stort och herrligt under vid yttersta gränserna af hela jorden.    

Jag såg der himmelska portar öppnade uti himmelen, tre af dem voro tydligen åtskilda; de nordliga vindarne framkommo från dem, blåsande köld, hagel, dagg, snö, frost och regn.
2. Jag såg der himmelska portar öppnade uti himmelen, tre af dem voro tydligen åtskilda; de nordliga vindarne framkommo från dem, blåsande köld, hagel, dagg, snö, frost och regn.    

Från en af portarne blåste de mildt; men då de båste från de två andra portarna, var det med häftighet och styrka. De blåste hårdt öfver jorden.
4. Från en af portarne blåste de mildt; men då de båste från de två andra portarna, var det med häftighet och styrka. De blåste hårdt öfver jorden.    
Förra Kapitlet

PROPHETEN ENOCH, 1826
34 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET