Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 36 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Resan till södern. Enoch prisar Herren för allt han fått se.

VÄKTARNAS BOK

Enochs resor med Guds änglar:
Resan till södern. Enoch prisar Herren för allt han fått se.
   

Då begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.
å begaf jag mig till yttersta gränserna af jorden söderut, hvarest jag såg tre portar öppna mot söder, från hvilka framkommo dagg, regn och blåst.    

Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.
2. Derifrån gick jag till de yttersta gränserna af himmelen öster ut, hvarest jag såg tre himmelska portar öppna mot öster, hvilka hade smärre portar inom sig.    

Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.
3. Genom hvarje af dessa små portar framgingo himmelens stjernor och framskredo mot vester på en väg, som sågs af dem, och det vid hvarje period af deras synligblifvande.    

Då jag såg dem, välsignade jag hvar stund, hvarpå de syntes, välsignade herrlighetens Herre, som skapat dessa stora och lysande tecken, på det de måtte utbreda prakten af Hans verk för änglar och för menniskors själar, och att desse måtte prisa alla Hans verk och förrättningar, måtte se verkan af Hans makt, måtte prisa Hans händers stora arbete och välsigna Honom för evigt.
4. Då jag såg dem, välsignade jag hvar stund, hvarpå de syntes, välsignade herrlighetens Herre, som skapat dessa stora och lysande tecken, på det de måtte utbreda prakten af Hans verk för änglar och för menniskors själar, och att desse måtte prisa alla Hans verk och förrättningar, måtte se verkan af Hans makt, måtte prisa Hans händers stora arbete och välsigna Honom för evigt.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
36 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET