Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 40 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. He replied, The first is the merciful, the patient, the holy Michael. The second is he who presides over every suffering and every affliction of the sons of men, the holy Raphael. The third, who presides over all that is powerful, is Gabriel. And the fourth, who presides over repentance, and the hope of those who will inherit eternal life, is Phanuel. These are the four angels of the most high God, and their four voices, which at that time I heard.

And he said to me: "The first is the holy Michael, merciful, slow to anger; and the second, who is over all sicknesses and over all the wounds of the children of men, is Rufael; and the third, who is over all the powers, is the holy Gabriel; and the fourth, who is over penitence and the hope of those who inherit everlasting life, is Fanuel." And these are the four angels of God, the Most High, and the four voices I heard in those days.

And he said to me: 'This first is Michael, the merciful and long-suffering: and the second, who is set over all the diseases and all the wounds of the children of men, is Raphael: and the third, who is set over all the powers, is Gabriel: and the fourth, who is set over the repentance unto hope of those who inherit eternal life, is named Phanuel.' And these are the four angels of the Lord of Spirits and the four voices I heard in those days.

Han svarade: den förste är den nådige, den tålige, den helige Michael. Den andre är han, som styrer öfver menniskornas söners alla lidanden och bedröfvelser, den helige Raphael. Den tredje, som styrer öfver allt, som är mäktigt, är Gabriel, och den fjerde, som styrer öfver ångren och deras förhoppningar, som vilja ärfva det eviga lifvet, är Phanuel. Dessa äro den aldrahögste Gudens fyra änglar, och deras äro de fyra röster, hvilka jag vid den tiden hörde.

Och han sade till mig: Den förste är den barmhärtige och långmodige helige Mikael. Och den andre, som är satt öfver människobarnens alla sjukdomar och sårnader, är Rafael. Och den tredje, som härskar öfver alla krafterna, är den helige Gabriel. Och den fjärde, som är satt öfver deras ånger och hopp, som skola ärfva det eviga lifvet, är Fanuel. Och de äro den högste Gudens fyra änglar, och de fyra rösterna hörde jag i de dagarna.Previous Chapter

Parallel Translations
40 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET