Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 41 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. After this I perceived, that the path both concealed and manifest of the moon, as well as the progress of its path, was there completed by day and by night; while each, one with another, looked towards the Lord of spirits, magnifying and praising without cessation, since praise to them is rest;

and after this the hidden and the revealed course of the moon, completing the course of her way in that place by day and by night, one looking at the other [i.e. opposite each other] before the Lord of the spirits; and they give thanks and praise and do not rest, for their thanksgiving is rest for them.

And after that I saw the hidden and the visible path of the moon, and she accomplishes the course of her path in that place by day and by night – the one holding a position opposite to the other before the Lord of Spirits. And they give thanks and praise and rest not; For unto them is their thanksgiving rest.

Härefter märkte jag, att månans både dolda och uppenbara väg, likasåväl som dess vägs framgång, fulländades derstädes genom dag och genom natt, under det alla med hvarandra sågo emot Andarnes Herre, prisande och lofvande utan uppehåll, emedan lof för dem är hvila,

Härefter märkte jag, att månans både dolda och uppenbara väg, likasåväl som dess vägs framgång, fulländades derstädes genom dag och genom natt, under det alla med hvarandra sågo emot Andarnes Herre, prisande och lofvande utan uppehåll, emedan lof för dem är hvila,Förra Kapitlet

Parallel Translations
41 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET