Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 48 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. All, who dwell on earth, shall fall down and worship before him; shall bless and glorify him, and sing praises to the name of the Lord of spirits.

All who live upon the earth will fall down before him and bend the knee to him, and will bless and praise him and will sing psalms to the name of the Lord of the spirits.

All who dwell on earth shall fall down and worship before him, And will praise and bless and celebrate with song the Lord of Spirits.

Alla som bo på jorden skola falla ned och tillbedja honom, skola välsigna och förherrliga honom, och lofsjunga Andarnes Herres namn.

Alla som bo på jorden skola nedfalla inför honom och tillbedja honom och lofva och prisa och lofsjunga andarnas Herres namn.Förra Kapitlet

Parallel Translations
48 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET