Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 54 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then I looked and turned myself to another part of the earth, where I beheld a deep valley burning with fire.

And I looked and turned toward another side of the earth, and I saw there a deep valley with a burning fire.

And I looked and turned to another part of the earth, and saw there a deep valley with burning fire.

Då såg jag och vände mig till en annan del af jorden, hvarest jag såg en djup dal brinnande af eld.

Och jag upplyfte mina ögon och vände mig åt en annan trakt af jorden och varseblef där en djup dal med brinnande eld.Previous Chapter

Parallel Translations
54 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET