Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 54 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. and all shall be destroyed who dwell upon earth, and who dwell under the extremities of heaven.

And then will be destroyed all those who dwell on the earth, and those who dwell under the ends of heaven.

And they shall destroy all who dwell on the earth and those who dwell under the ends of the heaven.

och allt, som finnes på jorden, skall förstöras, och allt, som finnes under yttersta gränserna af himmelen.

Och alla som bo på jorden och under himmelens ändar skola förgöras.Förra Kapitlet

Parallel Translations
54 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET