Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 57 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Henoch ser människor i flygande vagnar komma till det heliga landet.

SYNERNAS BOK

Henoch ser människor i flygande vagnar komma till det heliga landet.
   

Och det begaf sig därefter, att jag ånyo såg en mängd vagnar, hvari människor åkte, och de foro på vindens vingar från östan och västan ända till dagens midt.
ch det begaf sig därefter, att jag ånyo såg en mängd vagnar, hvari människor åkte, och de foro på vindens vingar från östan och västan ända till dagens midt.    

Och man hörde rasslet af deras vagnar, och detta larm märkte de heliga i himmelen, och jordens pelare flyttades från sina rum, och man förnam det på en enda dag från jordens till himmelens ändar.
2. Och man hörde rasslet af deras vagnar, och detta larm märkte de heliga i himmelen, och jordens pelare flyttades från sina rum, och man förnam det på en enda dag från jordens till himmelens ändar.    

Och de skola alla nedfalla inför andarnas Herre och tillbedja honom. - Detta är slutet på den andra synen.
3. Och de skola alla nedfalla inför andarnas Herre och tillbedja honom. - Detta är slutet på den andra synen.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
57 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET