Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 59 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterSYNERNAS BOK

Tredje synen:
Ljungeldarnas och tordönens hemligheter.

SYNERNAS BOK

Tredje synen:
Ljungeldarnas och tordönens hemligheter.
   

I dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.
dessa dagar sågo mina ögon ljungeldarnes och skenens hemligheter och domen, hörande till dem. De blixtra till välsignelse och till förbannelse, i följd af Andarnes Herres vilja.    

Och der såg jag åskans och thordönets hemligheter, när det bullrar ofvanefter i himmelen och dess ljud höres. Äfven jordens boningar blefvo visade för mig. Thordönets ljud är till fred och välsignelse, så väl som till förbannelse, i följd af Andarnes Herres ord.
2. Och der såg jag åskans och thordönets hemligheter, när det bullrar ofvanefter i himmelen och dess ljud höres. Äfven jordens boningar blefvo visade för mig. Thordönets ljud är till fred och välsignelse, så väl som till förbannelse, i följd af Andarnes Herres ord.    

Sedermera blef hvarje hemlighet af skenen och ljungeldarne synlig för mig. Ty de blixtra för välsignelse och fruktbarhet.
3. Sedermera blef hvarje hemlighet af skenen och ljungeldarne synlig för mig. Ty de blixtra för välsignelse och fruktbarhet.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
59 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET