Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 6 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. It happened after the sons of men had multiplied in those days, that daughters were born to them, elegant and beautiful.

Gen. 6:1

And it came to pass, after the children of men had increased in those days, beautiful and comely daughters were born to them.

Gen. 6:1

And it came to pass when the children of men had multiplied that in those days were born unto them beautiful and comely daughters.

Gen. 6:1

Det hände, att sedan antalet af menniskornas söner blifvit mångdubbladt i dessa dagar, föddes döttrar åt dem, behagliga och sköna.

1 Mos. 6:1

Och det begav sig, att sedan människobarnen i de dagarna förökat sig föddes åt dem vackra och täcka döttrar.

1 Mos. 6:1Previous Chapter

Parallel Translations
6 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET