Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 6 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Then their leader Samyaza said to them; I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise; And that I alone shall suffer for so grievous a crime.

And Semjâzâ, who was their leader, said to them: "I fear that perhaps ye will not be willing to do this deed, and I alone shall suffer for this great sin."

And Semjaza, who was their leader, said unto them: 'I fear ye will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin.'

Då sade deras anförare Samyaza till dem: Jag fruktar, att J kanhända ären oskicklige till utförandet af detta företag. Och jag allena måste lida för ett så groft brott.

Och Semjasa, deras furste, talade till dem: Jag fruktar, att I ej viljen utföra denna gärning, och då skall jag ensam hafva att försona denna stora synd.Previous Chapter

Parallel Translations
6 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET