Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 60 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. A great trembling came upon me, and terror seized me. My loins were bowed down and loosened; my reins were dissolved; and I fell upon my face.

And a great trembling took hold of me, and fear seized me; my loins were bent and were loosened, and my whole being melted together, and I fell down on my face.

And a great trembling seized me, And fear took hold of me, And my loins gave way, And dissolved were my reins, And I fell upon my face.

En stark skakning kom öfver mig, och förskräckelsen grep mig. Mina länder böjde sig ned och domnade, mina njurar upplöstes och jag föll på mitt ansigte.

Och bäfvan fattade mig, och fruktan grep mig. Min höft krökte sig och blef slapp, och hela mitt väsen smälte samman, och jag föll på mitt ansikte.Previous Chapter

Parallel Translations
60 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET